Trivsel

 

Vi ser trivsel er et fælles anliggende, der kræver at alle med daglig gang på skolen og i institution, tager et ansvar og bidrager positivt. Vores mål er derfor, at personale, børn og forældre udvikler fælles grundholdninger og værdier ift. trivsel, og at vi sætter fokus på begreber som rummelighed, åbenhed, respekt og tolerance.

I vores pædagogiske arbejde har vi en anerkendende og et ressourceorienteret syn på børnene og vi stræber efter en skole og en daginstitution, hvor fællesskaber prioriteres højt og hvor forskellighed ses som en styrke

 

 

For at holde fokus den gode trivsel, har vi på Tjørring skole følgende tiltag:

 

Dette kan du ser mere om under menupunktet Forælder eller i dokumentarkivet på forældreintra

 

Dertil er skolens elevråd samt Legepatruljen med til at sætte fokus på trivsel i et elevperspektiv.

 

Om trivselsambassadører fra organisationen "skole og forældre"

http://www.skole-foraeldre.dk/Foraeldre/Trivselsambassadorer.aspx

 

Om legepatruljer

http://www.legepatruljen.dk/

 

Gode ideer til aktiviteter

http://www.foraeldrefiduser.dk/